back to homepage                    
terug naar de homepagina   uitleg werkwijze   tarieven de handige pc man   aankoopadvies voor pc's, laptop's en accessoires   contactpagina  

Problemen met apparatuur oplossen

  • Een pc met Windows is een complexe situatie waar problemen, vertraging, fouten en vastlopers (na verloop van tijd) kunnen voorkomen.
  • Uw randapparatuur, printer, scanner, etc. kunnen ook kuren krijgen
  • Verkeerde instellingen en handelingen zijn goed mogelijk met soms dramatische gevolgen.
  • De hardware heeft niet het eeuwige leven. Ook heeft internet negatieve kanten, waardoor een argeloze gebruiker makkelijk slachtoffer wordt van virussen, spyware en andere ellende.

Deze en andere problemen los ik op.

 
   
    info@dehandigepcman.nl